Skip to content

Nytt tilholdssted for Wiig Dressage

Wiig Dressage har det siste året hatt sin drift og virksomhet ved Lønnås Gård på Nesodden med tjenester innenfor oppstalling, tilridning og undervisning. I sommer besluttet eieren av gården å legge stedet ut for salg, og gjennom sensommeren og høsten har det vært usikkerhet rundt hva som ville skje med gården i fremtiden med tanke på driften av Wiig Dressage på Lønnås. Les mer Nytt tilholdssted for Wiig Dressage

Leave a Comment